POLITIKA ZASEBNOSTI

1. Predstavitev spletne strani. V skladu s 6. členom francoskega zakona št. 2004-575 z dne 21. junija 2004 o zaupanju v digitalno ekonomijo obaveščamo uporabnike spletne strani: https://www.wikomobile.com/ o identitetah raznih ljudi, ki so angažirani pri implementaciji in spremljanju delovanja omenjene spletne strani: Lastnik: WIKO SAS, 132 Boulevard Michelet, 13008 MARSEILLE, France Razvojni programer: Massiliart Communication Manager za publikacije: WIKO SAS Vebhost: OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. 2. Pogoji za uporabo spletnih strani in ponujenih storitev. Z uporabo WIKO SAS spletne strani - www.wikomobile.com – dajete polno in popolno soglasje k spodaj opisanim pogojem. Ti pogoji uporabe se lahko kadarkoli spremenijo in dopolnijo; uporabnikom spletne strani https://www.wikomobile.com/ zato priporočamo, da jo redno berejo. Navedena spletna stran je običajno uporabnikom dostopna v vsakem trenutku. O prekinitvah, ki do katerih prihaja zaradi tehničnega vzdrževanja spletne strani odloča lahko WIKO SAS in prizadeval si bo, da bo uporabnike vnaprej obvestil o datumu in trajanju takih del. Spletno stran https://www.wikomobile.com/ redno posodablja [manager za publikacije]. Podobno kot je navedeno so lahko tudi pravna obvestila zadeva sprememb in dopolnitev v katerem koli trenutku; vendar so ta zavezujoča za uporabnike in jim zato svetujemo, da ta obvestila berejo kar se da pogosto, da bi bili seznanjeni z njihovo vsebino. 3. Opis storitev Namen spletne strani https://www.wikomobile.com/ je dati informacije o vseh aktivnostih družbe. WIKO SAS si prizadeva, da na tej spletni strani objavi karseda najbolj točne informacije. Vendar pa se družbe ne more klicati na odgovornost za katero koli opustitev, netočnost ali pomanjkljivost v zvezi z ažuriranjem, pa naj to ažuriranje izvaja samostojno ali pa te informacije pošiljajo njeni partnerji kot tretje osebe. Vse informacije s spletne strani https://www.wikomobile.com/ imajo izključno ilustrativni namen in so spremenljive. Nadalje, informacije, ki so podane na spletni strani https://www.wikomobile.com/ niso izčrpne. Informacije se pošiljao pod pogoji, da so spremenljive tudi potem, ko so že objavljene na spletu. Fotografije in vizualni prikazi na spletni strani se pošiljajo izključno v informativne namene in niso zadeva pogodbe in nimajo za posledico odgovornosti družbe WIKO SAS. Lahko se spreminjajo ali posodabljajo brez poprejšnjega obveščanja. WIKO SAS zadržuje pravico, da lahko v katerem koli trenutku tudi brez obvestila vnese spremembe in/ali izboljšave na to spletno stran. 4. Pogodbene omejitve glede tehničnih podatkov . Ta spletna stran ne more biti odgovorna za materialno škodo, ki je nastala v zvezi z uporabo spletne strani. Poleg tega se uporabnik spletne strani zavezuje, da spletni strani pristopa z najnovejšo inačico opreme, ki ne vsebuje virusov in da uporablja najnovejšo generacijo posodobljenega brskalnika. 5. Intelektualna lastnina in ponarejanje. WIKO SAS je lastnica pravic intelektualne lastnine ali pa ima pravico do uporabe vsega tistega, kar je prikazano na spletni strani, vštevši besedilo, slike, grafike, logo, ikonice, avdio vsebina in programska oprema. Prepovedano je sleherno razmnoževanje, predstavljanje, spreminjanje, objavljanje ali prilagajanje katerega koli ali cele spletne strani ne glede na sredstva ali postopke, s katerimi se to izvaja, ne da bi za to bilo poprej pridobljeno pisno soglasje družbe WIKO SAS. Vsaka neupravičena uporaba spletne strani ali česar koli, kar se na njej nahaja, se šteje za kršenje pravic in tako dejanje bo zadeva pregona v skladu z določili L.335-2 člena in po določilih francoskega Zakona o intelektualni lastnini. 6. Omejitev odgovornosti WIKO SAS ne bo odgovorna za katero koli direktno ali indirektno škodo, povzročeno na uporabnikovi opremi, ki je nastala pri pristopu k spletni strani WIKO SAS in ki je posledica uporabe opreme, ki ni bila v skladu s specifikacijami, navedenimi v 4. tački ali v primeru pojava "bug"-a ali nekompatibilnosti. Poleg tega WIKO SAS ne bo odgovorna za katero koli indirektno škodo (kot je na primer izguba trga ali zamujena priložnost), ki izvira iz uporabe spletne strani https://www.wikomobile.com/ Interaktivni prostor (kjer se uporabniku nudi možnost, da postavi vprašanje na tistem delu spletne strani, ki je posvečen kontaktnim informacijam) je dan na razpolago uporabnikom. WIKO SAS zadržuje pravico, da lahko brez poprejšnjega obvestila odstrani katero koli vsebino, ki je bila objavljena na tej strani, s katero bi utegnili biti kršeni zakoni, ki veljajo v Franciji, zlasti še določil, ki se tičejo varstva podatkov. Tam, kjer to pride v poštev, si WIKO SAS ravno tako pridržuje pravico, da pozove uporabnika k civilni in/ali kazenski odgovornosti, zlasti v primeru, če je pustil sporočilo z rasistično vsebino ali žaljivo vsebino, ali pa gre za obrekovanje ali za pornografska sporočila ne glede na sredstvo, s katerim je to storjeno (besedilo, fotografije, itd.). 7. Vodenje osebnih podatkov. Osebni podatki so v Franciji zavarovani z nacionalnim zakonom št. 78-87 z dne 6. januarja 1978, z zakonom št. 2004-81 z dne 6. avgusta 2004, z L.226-13. členom francoskega kazenskega zakona in z Evropsko direktivo z dne 24. oktobra 1995. Naslednje informacije je možno zbirati pri uporabi naslednje spletne strani: https://www.wikomobile.com/: URL naslovi povezav, prek katerih je uporabnik pristopil k spletni strani: https://www.wikomobile.com/; informacije o providerju pristopa; in naslov uprabnikovega spletnega protokola (IP naslov). V vsakem primeru WIKO SAS zbira osebne podatke o uporabniku izključno za potrebe določenih storitev, ki se izvajajo na spletni strani https://www.wikomobile.com/. Uporabniki pošiljajo te informacije in so pri tem popolnoma seznanjeni s tem, zlasti še, kadar sami vnašajo te informacije. Uporabniki spletne strani https://www.wikomobile.com/ so zato informirani o tem, ali je potrebno ali ne pošiljati take informacije. I+ V skladu z določbami 38. člena imajo tudi po sprejetju francoskega zakona 78-17 z dne 6. januarja 1678, francoskega zakona o varstvu podatkov, vsi uporabniki pravico, da pristopijo, popravijo ali prerekajo katere koli osebne podatke, ki se nanašajo nanje, tako da pošljejo podpisan pisni zahtevek oziroma prošnjo. Potrebno je, da tak zahtevek pošljejo skupaj s kopijo svoje osebne izkaznice, sam zahtevek pa mora vsebovati podpis vlagatelja zehtevka in naslov, na katerega je potrebno poslati odgovor. O uporabnikih spletne strani https://www.wikomobile.com/ se ne bodo objavljale nobene osebne informacije, da za to ne bi vedel uporabnik, prav tako se ne bodo izmenjavale, posredovale, odstopale ali prodajale na katerem koli nosilcu podatkov komur koli tretjemu. Izključno z akvizicijo družbe WIKO SAS in njenih pravic bi se lahko omogočilo prenašanje takih informacij kupcu, ki pa bi potem prevzel iste obveznosti glede zadrževanja in spreminjanja podatkov o uporabnikih spletne strani https://www.wikomobile.com/. Ta spletna stran ni prijavljena pri francoski agenciji za varstvo osebnih podatkov (French Data Protection Authority), ker se z njo ne zbirajo osebne informacije. Baze podatkov so zavarovane z določbami francoskega zakona iz meseca julija leta 1998, s katerim se implementira Direktiva 96/9 z dne 11. marca 1996 o pravnem varstu baz podatkov. 8. Hiperlinki in piškotki. Spletna stran https://www.wikomobile.com/ vsebuje določeno število hiperlinkov proti drugim stranem, ki so postavljeni s soglasjem družbe WIKO SAS. Vendar pa družba WIKO SAS ne more preverjati vsebine strani, ki se jih na ta način obiskuje in zato v tem smislu ne prevzema nobene odgovornosti. Brskanje v okviru strani https://www.wikomobile.com/ bo imelo verjetno za posledico instaliranje piškotkov (cookies) na uporabnikovem računalniku. Piškotek je majhna datoteka: ta ne omogoča identifikacije uporabnika, temveč samo beleži informacije o brskanju po računalniku na zadevni strani. Podatki, ki se pridobijo na ta način utegnejo pomagati pri poznejšem brskanju po tej strani, ker je s piškotki mišljeno, da dovolijo različne obsege uporabe strani. Zavračanje, da se dovoli instaliranje piškotkov utegne onemogočiti pristop h kakšnim drugim storitvam. Uporabniki pa lahko konfigurirajo svoje računalnike na naslednji način, da bi preprečili instaliranje piškotkov: Internet Explorer: Tools tab / internet options. Kliknite na opcijo Privacy in nato izberite Block all cookies. Nato pritisnite OK. Mozilla/Firefox: Edit tab / preferences. Kliknite na Advanced in izberite opcijo Disable cookies. Nato pritisnite OK. 9. Pristojno pravno in pristojna sodišča. Vsi spori, ki so nastali v zvezi z uporabo spletne strani https://www.wikomobile.com/est se bodo presojali po zakonih, ki veljajo v Franciji. Sodišča v Marseillesu (Francija) uživajo v tem primeru ekskluzivno pristojnost. 10. Temeljni relevantni zakoni. Francoski zakon št. 78-87 z dne 6. januarja 1978 in vse njegove spremembe in dopolnitve, predvsem pa francoski zakon št. 2004-801 z dne 6. avgusta 2004 o varstu podatkov. Francoski zakon št. 2004-575 z dne 21. junija 2004, ki ureja zaupanje v digitalno ekonomijo. 11. Slovar Uporabnik: Kdor uporablja splet, da bi se povezal z zgoraj omenjeno spletno stranjo in jo uporabljal. Osebni podatki: “Podatki, ki omogočajo, da se na kateri koli način, direktno ali indirektno, identificirajo posamezniki, na katere se podatki nanašajo” (4. člen francoskega zakona št. 78-87 z dne 6. januarja 1978. ).