GARANCIJA PROIZVAJALCA
S to garancijo proizvajalca (v nadaljnjem besedilu: "garancija") podjetje Wiko jamči za ta izdelek v primeru napak na materialu in dizajnu ali proizvodnih napak.

Ta garancija ne vpliva na vaše zakonite pravice, ki jih ni mogoče izločiti ali omejiti, zlasti v zvezi z veljavno zakonodajo glede izdelkov z napako.

Trajanje garancije

Izdelek je lahko sestavljen iz več delov, ki imajo lahko različne garancijske dobe v obsegu, ki ga dopuščajo lokalni zakoni. Garancijska doba (ki je navedena v spodnji tabeli) začne veljati na dan nakupa izdelka (ki je naveden na dokazilu nakupa*).1. Garancijska doba
- Telefon 24 mesecev
- Dodatki in baterija: 6 mesecev

2. Garancijska doba za popravljene ali zamenjane dele:
Ob upoštevanju posebnih določb veljavne lokalne zakonodaje popravilo ali zamenjava izdelka v nobenih okoliščinah ne pomenita podaljšanja prvotne garancijske dobe zadevnega izdelka.
Garancija pa velja na enak način tudi za popravljene ali zamenjane dele in za isto napako v obdobju enega meseca po dostavi popravljenega izdelka, tudi v primeru, če je prvotna garancijska doba že potekla.

Izvajanje garancije

Če je izdelek ob normalnih pogojih uporabe in vzdrževanja pokvarjen ali poškodovan, prosimo, da za uveljavljanje pričujoče garancije stopite v stik s podpornim središčem WIKO preko naše spletne strani (www.wikomobile.com).
V podpornem središču WIKO vam bodo nato posredovali napotke o tem, kako lahko izdelek pod garancijo vrnete.

Neveljavnost garancije

Podjetje WIKO jamči za ta izdelek v primeru napak na materialu in dizajnu ali proizvodnih napak. Garancija ne velja v naslednjih primerih:

1. Običajna obraba izdelka (vključno z obrabo leč fotoaparatov, baterije in zaslonov), ki zahtevajo redno popravilo in zamenjavo.

2. Napake in okvare, ki so posledica malomarnosti, uporabe, ki je drugačna ob normalne in običajne, neupoštevanja priporočil v uporabniškem priročniku WIKO in nesreč ne glede na njihov vzrok. Navodila za uporabo in vzdrževanje izdelka najdete v uporabniškem priročniku WIKO.

3. Odpiranje, nepooblaščena demontaža, spremembe ali popravilo izdelka s strani končnega uporabnika ali oseb oziroma ponudnikov storitev, ki jih podjetje WIKO ni odobrilo, in/ali rezervni deli, ki jih podjetje WIKO ni odobrilo.

4. Uporaba izdelka z dodatki, perifernimi napravami ali ostalimi izdelki, katerih vrsta, stanje in/ali standardi ne ustrezajo pogojem podjetja WIKO.

5. Napake, povezane z uporabo ali povezavo izdelka z opremo ali programsko opremo, ki jo podjetje WIKO ni odobrilo. Nekatere napake lahko povzročijo virusi zaradi nepooblaščenega dostopa vas samih ali tretjih ponudnikov storitev, računalniških sistemov, ostalih računov ali omrežij. Do tovrstnega nepooblaščenega dostopa lahko pride zaradi vdora, protipravne prilastitve gesel ali številnih ostalih razlogov.

6. Napake in okvare, ki so posledica izpostavljanja izdelka vlagi, ekstremnim temperaturam, koroziji, oksidaciji ali razlitju hrane ali tekočin ter kemikalij in na splošno kakršnekoli snovi, ki lahko spremeni izdelek.

7. Vsaka napaka vgrajenih storitev in aplikacij, ki jih ni razvilo podjetje WIKO, in za delovanje katerih so odgovorni izključno njihovi razvijalci.

8. Namestitev in uporaba izdelka na način, ki ni v skladu s tehničnimi in varnostnimi standardi ali predpisi, ki veljajo v državi, kjer se izdelek namesti ali uporablja.

9. Preoblikovanje, sprememba, uničenje ali nečitljivost številke IMEI, serijske številke ali EAN izdelka.

10. Odsotnost dokazila o nakupu.